De schaatsbaan in Gemert wordt georganiseerd door Stichting Winterpleinfestijn in samenwerking met het Boerenbondsmuseum. Daarbij wordt de organisatie gesteund door vele tientallen vrijwilligers die gedurende de weken voorafgaand, tijdens en na afloop van het Winterpleinfestijn belangeloos hun steentje bijdragen aan het slagen van dit evenement. Stichting Winterpleinfestijn is hen daar veel dank voor verschuldigd.

Bestuur Stichting Winterpleinfestijn

  • Voorzitter - Otto Nijst
  • Vice-voorzitter - André Engelen
  • Secretaris - Ties van Gulick
  • Penningmeester - Harrie Wijn
  • Bestuurslid coördinatie vrijwilligers - Puk Bezemer
  • Bestuurslid technische zaken/ ijsmeesters - Ties Gerrits
  • Bestuurslid activiteiten - Harold Pijnappels
  • Bestuurslid PR, media - Alex de Beer
  • Bestuurslid PR/technische zaken Ronald Driessens

Ereleden Stichting Winterpleinfestijn

  • ere-voorzitter - Jan Rooijackers